Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini

S predlaganimi spremembami se razveljavijo tudi določene določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki so začele veljati s 1.1.2022. 1. Dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo a)      Olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter...

Pojasnila glede legalizacije objektov

GZ-1 omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Ureditev pravnega stanja oziroma...

Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT

S septembrom 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD) na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na ta način se ukinja dosedanji papirni obrazec ER-8. Delodajalec...