Predstavitev in poslanstvo OOZ Tržič

Naloga zbornice je skrb za dobrobit članstva in to nalogo želimo čim bolje opravljati. Tukaj pa seveda pričakujemo pomoč vseh članov zbornice in sicer s svojimi predlogi, pripombami in aktivnim sodelovanjem v sekcijah in organih zbornice. OOZ Tržič deluje na podlagi letnega programa dela, ki ga sprejme skupščina OOZ Tržič. Naloge zbornice so zapisane v statutu OOZ Tržič. Pri tem je potrebno povedati še to, da zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov, ki se volijo vsaka štiri leta.

Mozaik podjetnih

MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s kartico obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih partnerjev, območnih obrtno-podjetniških zbornic in članov v mreži popustov jaz-TEBI.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini

S predlaganimi spremembami se razveljavijo tudi določene določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki so začele veljati s 1.1.2022. 1. Dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo a)      Olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter...

read more

Pojasnila glede legalizacije objektov

GZ-1 omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Ureditev pravnega stanja oziroma...

read more

GRADBENI ZAKON – GZ-1 in novosti

Ste izvajalec del na objektih in niste prepričani, če vaša dejavnost pomembno vpliva na bistvene lastnosti objektov Če ste odgovorili z DA – preberite to sporočilo do konca! Decembra je bil sprejet Gradbeni zakon GZ-1, ki za izvajalce na objektih prinaša nekaj...

read more

Kontakt

Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič
OOZ Tržič

Naslov: Trg svobode 1, 4290 Tržič
Tel.: 04/592 33 40, 031 365 842
E-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si