Predstavitev in poslanstvo OOZ Tržič

Naloga zbornice je skrb za dobrobit članstva in to nalogo želimo čim bolje opravljati. Tukaj pa seveda pričakujemo pomoč vseh članov zbornice in sicer s svojimi predlogi, pripombami in aktivnim sodelovanjem v sekcijah in organih zbornice. OOZ Tržič deluje na podlagi letnega programa dela, ki ga sprejme skupščina OOZ Tržič. Naloge zbornice so zapisane v statutu OOZ Tržič. Pri tem je potrebno povedati še to, da zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov, ki se volijo vsaka štiri leta.

Mozaik podjetnih

MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s kartico obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih partnerjev, območnih obrtno-podjetniških zbornic in članov v mreži popustov jaz-TEBI.

SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU 23-24

SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU 23-24

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavil razpis  Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24  - nepovratna sredstva od 15.000 do 70.000 EUR/podjetje. Vse o razpisu najdete na tej povezavi...

read more

Kontaktni podatki

  Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič
OOZ Tržič

Naslov: Trg svobode 1, 4290 Tržič
Telefon : 04 / 592 33 40

Mobitel: 031 365 842

E-pošta: aleksandra.kojic@ozs.si

 

URADNE URE OOZ TRŽIČ:

ZA ČLANE ZBORNICE: OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. URE DO 16. URE OZ. PO DOGOVORU

ZA NEČLANE : PONEDELJEK: 8.00 – 12.00, SREDA: 9.00 – 14.00 IN PETEK: 8.00 – 11.00