Podatki zbornice

Člani skupščine OOZ TRŽIČ za mandatno obdobje 2018-2022 so:

Skupščina šteje 10 članov in dodatno 2 rezervna člana.

 1. Aleš Pangeršič – predsednik
 2. Janko Ribnikar – podpredsednik
 3. Polona Brodar
 4. Anton Čebron
 5. Daša Ferlic
 6. Gašper Kržišnik
 7. Marko Meglič
 8. Polona Brodar
 9. Janez Rozman
 10. Jurij Zupan
 11. Danijel Žibert
 12. Matjaž Potočnik

Upravi odbor za mandatno obdobje 2018-2022 sestavljajo :

Upravni odbor šteje 6 članov + sekretarka zbornice

 1. Aleš Pangeršič – predsednik
 2. Janko Ribnikar – podpredsednik
 3. Anton Čebron
 4. Daša Ferlic
 5. Marko Meglič
 6. Janez Rozman

V Nadzorni odbor so imenovani:

 1. Damjan Ahačič – predsednik NO
 2. Milan Meglič
 3. Helena Polajnar

Sekretarka:

 1. Aleksandra Kojič