Podatki zbornice

Člani skupščine OOZ TRŽIČ za mandatno obdobje 2022-2026 so:

Skupščina šteje 10 članov in sicer: 

 1. Aleš Pangeršič – predsednik
 2. Janko Ribnikar – podpredsednik
 3. Marko Meglič
 4. Janez Rozman
 5. Luka Kalan
 6. Danijel Žibert
 7. Luka Florjanič
 8. Janez Kralj
 9.  Klemen Žepič
 10. Tomaž Zabret

Upravi odbor za mandatno obdobje 2022-2026 sestavljajo :

Upravni odbor šteje 5 članov + sekretarka zbornice oz. direktorica zbornice

 1. Aleš Pangeršič – predsednik
 2. Janko Ribnikar – podpredsednik
 3.  Marko Meglič
 4.  Janez Rozman
 5.  Danijel Žibert

V Nadzorni odbor so imenovani:

 1. Damjan Ahačič – predsednik NO
 2. Milan Meglič
 3. Jure Erlah

Sekretarka – direktorica:

 1. Aleksandra Kojič