GZ-1 omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta.

Ureditev pravnega stanja oziroma legalizacijo nedovoljenega objekta (pogovorno: »črne gradnje«), je omogočil že Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati junija 2018. GZ-1, ki se je začel uporabljati junija 2022 je to možnost nadgradil.

Ministrstvo za okolje in prostor je z namenom poenotenja razumevanja zakonskih določb in ravnanj pripravilo Pojasnilo o možnosti:

  • legalizacije nedovoljenega objekta;
  • pridobitve uporabnega dovoljenja za obstoječ objekt po posebnih postopkih ali domnevo o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju po samem zakonu.

Pojasnilo je namenjeno:

  • seznanitvi investitorjev oziroma lastnikov, ki želijo urediti pravno stanje nedovoljenega objekta, ki je zgrajen brez ali v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, ali pravno stanje objekta prizidanega, rekonstruiranega ali s spremenjenim namenom uporabe brez ustreznih dovoljenj.

pa tudi pooblaščenim strokovnjakom, ki pripravljajo dokumentacijo za ureditev pravnega stanja objektov, in upravnim enotam, ki vodijo postopke in izdajajo upravne akte v teh postopkih

Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacija objektov.

Ministrstvo za okolje in prostor je z namenom poenotenja razumevanja zakonskih določb in ravnanj pripravilo Pojasnilo, ki je dostopno na povezavi: pojasnila_legalizacija_avgust-2022

(Vir: ZDOPS in Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor)