Zavod za zaposlovanje RS objavlja novo javno povabilo delodajalcem v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki je nadgradnja dosedanjega programa trajnega zaposlovanja mladih. Z novim programom bodo dodeljevali subvencije z namenom spodbuditi:

– trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, še posebej mladih, ki so vsaj eno leto brezposelni ter mladih z največ osnovnošolsko izobrazbo;
– mentorstvo mladim pri uvajanju v delo;
– usposabljanje in izobraževanje mladih in mentorjev (zaželeno pridobivanje digitalnih kompetenc);
– vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje;
– zmanjšanje neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela.

Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnostiizobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na portalu za delodajalce od 16. 8. 2022 dalje.

Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati.

(Vir: ZRSZ)