Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obveščata, da je za delodajalce objavljeno Javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta. Gre za spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih. Za to so na voljo sredstva iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini skoraj 2,5 milijona evrov. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije.

Ponudbo lahko delodajalci oddajo od torka, 23. 8. 2022 naprej na portalu ZRSZ za delodajalceNamen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. Pogoji za kandidiranje in merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu.

Povabilo je odprto do porabe sredstev,  in sicer najdlje do 30. 6. 2024. Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu lahko prejemajo mesečno subvencijo 680,00 evrov, ki se lahko  izplačuje največ 12 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas. Ponudba za subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih se oddaja elektronsko na portalu za delodajalce.

Več informacij o postopku prijave je dostopnih na spletnih straneh ZRSZ.

Dokumenti:
• JAVNO_POVABILO_ZELENA_DM

• Seznam izbranih poklicev iz SKD – ZELENA DM

(Vir: ZDOPS in ZRSZ)