Na velik upad prometa zaradi pogoja PCT opozarjajo tudi trgovci. Več kot polovica trgovcev namreč beleži upad prometa za 20 do 50 odstotkov, medtem ko jih kar 60 odstotkov ocenjuje, da trenutni ukrepi omejujejo njihovo poslovanje. Skoraj polovica trgovcev se zaradi razmer povezanih s pandemijo sooča tudi s težavami pri dobavi blaga, 13 odstotkov trgovcev pa razmišlja celo o zaprtju svojih trgovin. To je med drugim pokazala anketa, ki jo je sekcija trgovcev pri OZS izvedla med svojimi člani.

»Neživilske trgovine so bile v času epidemije med najbolj prizadetimi dejavnostmi, saj so bile zaprte kar sedem mesecev. Dodatno pa jih je sedaj prizadel pogoj PCT za potrošnike, s čimer se neživilske trgovine ponovno postavlja v neenakopraven položaj. Potrošniki se namreč pogosteje odločajo za nakup specializiranega blaga v živilskih trgovinah, kjer pogoj PCT ne velja. Če želimo specializirane trgovine ohraniti pri življenju, jim je nujno potrebno zagotoviti državno pomoč ali odpraviti pogoj PCT, s čimer bi specializirane trgovine postavili v enakopraven položaj z živilskimi trgovinami,« je prepričan predsednik sekcije trgovcev pri OZS Primož Černic.  Od začetka preverjanja pogoja PCT kar 71 odstotkov trgovcev beleži upad prometa. Tretjina sodelujočih v anketi, 33 odstotkov, beleži upad med 20 in 30 odstotkov, 31 odstotkov pa ima od 30 do 50-odstotni upad prometa. O več kot 50-odstotnem upadu prometa jih poroča 11 odstotkov vprašanih, medtem ko ima četrtina vprašanih manj kot 10-odstotni upad prometa.

Če ne bodo dobili pomoči v obliki nadomestil za skrajšan delovni čas ali čakanje na delo doma, jih slaba tretjina vprašanih (29 %) napoveduje odpuščanja, 13 odstotkov bo moralo svojo trgovino zapreti, dobra polovica vprašanih (58 %)  pa o zapiranju ali odpuščanju ne razmišlja.

Med temi, ki bodo primorani odpuščati, jih polovica ocenjuje, da bo delež odpuščenih delavcev znašal manj kot 15 odstotkov, slaba četrtina vprašanih (22 %) bo primorana odpustiti med 25 in 50 odstotkov delavcev, 17 odstotkov vprašanih pa ocenjuje, da bo delež odpuščenih med 15 in 25 odstotkov. Več kot polovico svojih zaposlenih pa bo moralo odpustiti 11 odstotkov vprašanih.

Kljub temu, da bodo primorani zaradi razmer in strogih pogojev dela odpuščati, pa se tudi v trgovski dejavnosti soočajo s pomanjkanjem kadra. Slaba polovica sodelujočih v anketi 41 odstotkov trgovcev, ima namreč težave dobiti ustrezen kader.

Zanimalo nas je tudi, s kakšnimi izzivi se trenutno soočajo trgovci zaradi razmer v povezavi z epidemijo covid-19. 60 odstotkov anketiranih pravi, da trenutno veljavni ukrepi omejujejo njihovo poslovanje, 41 odstotkov jih ima težave pri dobavi blaga, prav toliko jih tudi zaznava upad povpraševanja po izdelkih in storitvah pri končnih potrošnikih.

Na vprašanje, ali v svoji trgovini preverjajo pogoj PCT, pa je 62 odstotkov trgovcev odgovorilo pritrdilno, delno jih preverja 17 odstotkov, pogoja pa ne preverja pa 21 odstotkov vprašanih.

Anketo je izvedla sekcija trgovcev pri OZS med svojimi člani, in sicer med 8. in 10. oktobrom 2021. V anketi je sodelovalo 82 trgovcev, članov sekcije.

Vir: ozs.si