Državni zbor RS je s spremembo Gradbenega zakona podaljšal prehodno obdobje za dve leti in sicer do 31.5.2022.

POZOR vsi, ki ste si pridobili naziv vodje del pred leti in se še niste vpisali v imenik. Možnost imate le še do konca meseca maja 2020. Takšni primeri so največkrat tehniki ali nekateri inženirji, ki so pred leti opravili strokovni izpit. Vsi tisti, se vpišete v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije.

Za ostale se ne predvideva novih sprememb zakona, zato ni več razloga za čakanje na vpis v imenik vodij del. Prehodno obdobje je namenjeno predvsem tistim, ki si še pridobivajo izobrazbene pogoje za vodje del.

Pozivamo vse člane, ki se še niste vpisali v imenik vodij del kot vodje del, ali kot nosilci gradbenih dejavnosti (na podlagi obrtnega dovoljenja), da to čimprej storite. Zagotovo ste to vsi, ki izvajate gradbene dejavnosti ter strojne in elektroinštalacije.