Tržiška mikro, majhna in srednje velika podjetja, pozor❗️❗️
Na spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada je objavljen razpis za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih (kamor spada tudi občina Tržič) za projekte snovne in energetske učinkovitosti.
✅Med upravičene stroške lahko prijavite:
➡️gradnjo, adaptacijo in rekonstrukcijo poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta),
➡️novo strojno opremo in delovne stroje (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi novo opremo in stroje za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja,
➡️neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.
📅Roki za prijavo:
👉1. rok do 16. 6. 2023
👉2. rok do 28. 7. 2023
👉3. rok do 01. 9. 2023
👉4. rok do 29. 9. 2023