Kako znižati davčno osnovo za leto 2021?


Jesen je čas odpadanja listja, pripravljanja narave na počitek, hkrati pa tudi čas, ko obrtniki in podjetniki analizirajo poslovanje v letu, ki se izteka in načrtujejo poslovanje v prihodnje.

Na poslovanje podjetja vplivajo tudi davčne obremenitve. Katera opravila je potrebno opraviti do konca leta, da bo davčna osnova čim nižja? Kaj je potrebno vkalkulirati? V kakšni višini pripoznati prihodke iz naslova prejetih ukrepov po interventni zakonodaji? Kdaj lahko izplačamo poslovno uspešnost poslovodji brez vračila prejetih sredstev?

Čas in kraj webinarja:
torek, 16. november 2021, od 10. do 13. ure, preko spleta.

Program:

1. Davčna optimizacija po korakih
2. Razlike v računovodski in davčni obravnavi

– popravki in odpisi terjatev
– oblikovanje rezervacij
– kratkoročne časovne razmejitve
– poslovanje s povezanimi osebami
– prevrednotenja
– davčne olajšave

3. Inventura (računovodski in davčni vidik)
4. Interventna zakonodaja (izpolnitev pogoja upada prihodkov/presežna državna pomoč/izplačilo dobička)
5. Poslovna uspešnost z delovno pravnega/davčnega vidika in interventne zakonodaje
6. Vprašanja in odgovori

Seminar bo izvedla:
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 predavanj širom Slovenije.

Kotizacija:

  • BREZPLAČNO za člane OOZ Kamnik, Kranj, Jesenice, Radovljica,  Škofja Loka, Tržič
  • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
  • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 15. 11. 2021

Prijava pošljite na: aleksandra.kojic@ozs.si ali pokličite OOZ TRŽIČ 031/365-842