S ponedeljkom, 16. 11. 2020, se Slovenija ponovno zapira. Vlada je ponovno spremenila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je bil 12.11. tudi že objavljen v Uradnem listu RS 163/2020.

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za določene izjeme, ki so navedene v  2. členu Odloka:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve  in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izvzeto je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko. (Pogoje za trgovske centre si preberite v 3. členu Odloka)

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

GRADBENA DEJAVNOST:

Lahko se izvajajo dela v gradbeništvusamo na nenaseljenih gradbiščih (velja za potrošnike), pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki (za zaposlene pa velja, da max upoštevajo priporočila NIJZ in ministrstva za preprečevanje prenosa okužbe: maske, razdalja med delavci, razkuževanje rok orodja, vrat, držal, prezračevanje zaprtih prostorov, posamični prevozi, ločene malice, brez sestankov, ….).

Za dela kjer so naročniki podjetja (pravne osebe), ni omejitev (pomembno je, kdo je končni naročnik – veriženje z vmesnimi pogodbami, podizvajalci, ipd,  ne pride v poštev).

Kot izjema so še vedno dovoljene tudi »druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja«. Tu je potrebno poudariti, da gre zaizvajanje le zares nujnih storitevkjer bi bila sicer ogrožena varnost, zdravje oz. življenje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda – po vsakokratni res temeljiti presoji vas, kot strokovnjaka (odgovorne osebe), ki bi v primeru inšpekcijskega nadzora to lahko tudi ustrezno utemeljila.

Dokončanje že začetih del v odloku ni navedeno kot izjemaČe ga boste lahko zagovarjali v sklopu zgornje izjeme (druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja), potem to dokončate , sicer raje ne (npr. pokrivanje strehe, dokončanje ogrevanja, vodovoda,…)!!!

Kot izjema je dovoljen tudi osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro.

Od ponedeljka, 16.11.2020 pa morajo biti za potrošnike PONOVNO ZAPRTE npr. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, ravno tako tudi servisne delavnice (tudi tiste, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga). Zaprte morajo ponovno biti tudi prodajalne, kjer v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material.

Upoštevati je potrebno vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov). Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje zahtevanih pogojev.

Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.