Na spletni strani Občine Tržič je objavljen razpis za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Tržič v letu 2020.

Cilj javnega razpisa je izboljšati konkurenčne pogoje na območju Občine Tržič za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijskih vlaganj zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest.

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič ali pošljejo na naslov:
Občina Tržič, Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Trg svobode 18, 4290 Tržič, do 8.7.2020 najkasneje do 12 ure (prejemna teorija).

https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/ oziroma https://www.trzic.si/obcina/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-dodelitev-spodbud-za-razvoj-podjetnistva-in-gospodarstva-v-ob-6.html

Javni razpis za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič v letu 2020