V Uradnem listu RS št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B).

Spremembe zakona ponovno prinašajo obvezo po izročitvi in zadržanju izdanega računa za zavezanca in kupca.

Zavezanec mora izdani račun izročiti kupcu blaga oziroma prejemniku storitve v elektronski ali papirni obliki. Kupec je dolžan račun prevzeti in zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi.

Za kršitev zakonskih določb je predpisana globa tako za zavezanca kot kupca.

Spremembe zakona stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v UL, to je 18. 4. 2023.

VIR : OZS, Sabina Malnar Molek