Pobuda OOZ TRŽIČ

V prejšnjem tednu je OOZ Tržič na korespondenčni seji UO zbornice  sprejela sklep o pobudi Občine Tržič o pomoči gospodarstvu v občini, vezano na čas epidemije oziroma blaženje t.i. korona krize. V omenjeni pobudi Občina Tržič prosi za aktivno sodelovanje in predloge...

SPREMEMBA GRADBENEGA ZAKONA TER VPIS V IMENIK VODIJ DEL

Državni zbor RS je s spremembo Gradbenega zakona podaljšal prehodno obdobje za dve leti in sicer do 31.5.2022. POZOR vsi, ki ste si pridobili naziv vodje del pred leti in se še niste vpisali v imenik. Možnost imate le še do konca meseca maja 2020. Takšni primeri so...

Petnajstega maja izplačila za 55.700 zaposlenih

Danes, v petek, 15. maja, je predvideno drugo izplačilo povračila nadomestila plače za 55.700 zaposlenih, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja. Prva povračila nadomestila plače za več kot 74.000 zaposlenih so bila...

Poziv župana lastnikom poslovnih prostorov

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je na svoji izredni seji podal predlog županu, da izda neobvezujoč poziv lastnikom poslovnih prostorov oziroma najemodajalcem, da za čas trajanja ukrepov, ko najemniki niso mogli poslovati, prilagodijo najemnino....

SAMOZAPOSLENI NAJ SI TAKOJ UREDIJO DOSTOP DO eDAVKOV

Da bodo lahko izkoristili ukrepe interventnih zakonov, FURS samozaposlene poziva, naj si čim prej uredijo dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije). Le prek eDavkov bo namreč mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev...