V zasebnem sektorju septembra 2021 začnejo veljati spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Pri povračilu stroška prevoza na delo in z njega je najprej pomembna delovnopravna obravnava, šele nato ji sledi davčna. Zato mora delodajalec najprej vedeti, kakšno višino povračila mora delavcu izplačati, šele nato mora preveriti, kakšna je njegova davčna obravnava in ne obratno.

Program:

– Ali se zaradi spremembe spreminja tudi delovnopravna ureditev povračila prevoza na delo in z njega?
– Koliko je sedaj največji neobdavčen in neoprispevčen znesek povračila?
– Kaj pomeni 140 EUR?
– Kdaj lahko delodajalec delavcu neobdavčeno povrne strošek mesečne vozovnice?
– Kako lahko delodajalec spremeni višino povračila po kilometrini, če ga zavezuje kolektivna pogodba ali interni akt?
– Ali lahko delodajalec interni akt spremeni in ga prilagodi uredbi?

– Ali se lahko delodajalec odloči, da bo zaradi spremembe uredbe vsem delavcem povrnil strošek izračunan iz kilometrine, čeprav imajo delavci možnost javnega prevoza?

Predavateljica:

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, je specializirana za področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si
Morebitna predhodna vprašanja najkasneje do petka, 17.9.2021 do 12.00 ure pošljite na aleksandra.kojic@ozs.si
SAMO ZA ČLANE OOZ RADOVLJICA, JESENICE, KAMNIK, KRANJ, ŠKOFJA LOKA IN TRŽIČ – 0,00 €
ZA OSTALE UDELEŽENCE – 50,00 €