OOZ Škofja Loka v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska (JR podporno okolje 2023) vabi na brezplačni spletni webinar na temo sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (davčna uredba), ki veljajo od 1. 1. 2023 dalje.

Zvišali so se neobdavčeni zneski izplačila pri jubilejni nagradi, solidarnostni pomoči, terenskem dodatku, nagradah, dnevnicah, nadomestilu za ločeno življenje in odpravnini ob upokojitvi. V letu 2022 pa pri prehrani med delom, prevozu na delo in na službeni poti.

V letu 2022 je vrhovno sodišče izdalo dve pomembni sodbi. Ena vpliva na davčno obravnavo, druga pa na delovnopravno določitev višine pravice delavcev. Ponekod skopo vsebino davčne uredbe dopolnjujejo tudi pomembna stališča Furs. Pomembno pa je tudi razlikovanje med delovnopravna višino določitvijo pravice in njeno davčno obravnavo.

Brezplačni webinar bo potekal v ponedeljek, 20. februarja 2023, med 10:00 in 12:15 uro preko spleta.

Program:

1. Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano

 • Koliko najmanj in največ lahko znaša povračilo?
 • Kje mora delodajalec določiti delovnopravno višino povračila?
 • Ali je delodajalec dolžan delodajalcu izplačevati povečane stroške prevoza (selitev tekom trajanja delovnega razmerja)?
 • Ali lahko delodajalec delavcu povrne stroške prevoza po najcenejši karti javnega prevoza? Kaj pa po dnevni karti?
 • Ali mora delodajalec delavcu nujno strošek prevoza povračati po kilometrini?
 • Kdaj se šteje, da javni prevoz ni mogoč?
 • Kateri daljinomer mora delodajalec uporabljati?
 • Ali je pomembna razdalja od bivališča do običajnega postajališča?
 • Ali lahko delodajalec delavcem kljub odsotnosti povrne strošek prevoza in regres za prehrano?
 • Koliko znaša povračilo prehrane, če ima delavec več delodajalcev?
 • Ali lahko delodajalec delavcu prehrano povrne tudi, če dela manj kot 4 ure na dan?
 • Ali mora delodajalec delavcu v primeru zagotovljene prehrane doplačati razliko med ekonomsko vrednostjo obroka in denarnim povračilom?
 • Ali delavcu za 5 urno službeno pot pripada dnevnica ali regres za prehrano?
 • Ali lahko delodajalec delavcu povrne strošek prehrane šele, če je na delu prisoten 6 ali več ur?
 • Ali delavcem za delo preko polnega delovnega časa pripada dodatno povračilo za prehrano?
 • Kako delodajalec povračilo za prehrano izračuna pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
 • Kako delodajalec delavcu povrne strošek prehrane in prevoza, če ima delavec dva delodajalca?
 • Davčna ureditev povračila stroška prevoza na delo in z njega ter regresa za prehrano.

2. Povračilo stroškov za službeno potovanje

 • Kakšno je štetje delovnega časa delavca na službeni poti? Se vanj všteva le čas, ko delavec dela ali tudi čas, ki ga porabi za potovanje?
 • Kakšen je način in rok povračila stroškov?
 • Katere stroške prevoza lahko delodajalec delavcu povrne (vlak, letalo, …)?
 • Kaj če se delavec na pot odpravi z drugim prevozom, kot je zapisan v potnem nalogu?
 • Kakšna mora biti velikost povračila kilometrine za uporabo lastnega vozila?
 • Povračilo stroškov prenočevanja in drugih.
 • Kje mora delodajalec določiti višino dnevnic?
 • Kakšna je davčna obravnava dnevnic?
 • Ali je dnevnice treba v primeru zagotovljenih obrokov nujno zmanjšati in za koliko?
 • Ali sta davčna uredba in uredba za tujino za zasebnega delodajalca delovnopravna predpisa?
 • Ali terenskemu delavcu pripada dnevnica?
 • Kdaj je delavec upravičen do terenskega dodatka in nadomestila za ločeno življenje in ali je izplačilo le-teh obvezno?

3. Davčna obravnava:

 • Terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Solidarnostna pomoč
 • Jubilejna nagrada

Predavateljica:Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi ne uvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za davčno uredbo.

Kotizacija: BREZPLAČNO (aktivnosti bo izvedene v okviru projekta SPOT).

Prijave: petek, 17. februar 2023 oz. do zasedbe prostih mest, število udeležencev je omejeno!

ELEKTRONSKA PRIJAVA! VABILODodatne informacije: OOZ Škofja Loka, Julija Primožič, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net