Zaradi vse večjega števila vprašanj glede vodij del in obveznega vpisa v imenik vodij del (Gradbeni zakon) vam posredujemo kratka pojasnila Janka Rozmana, sekretarja Sekcij gradbincev, kleparjev in krovcev ter inštalaterjev – energetikov pri OZS.

V imenik vpisanega vodjo del potrebujejo vsa podjetja, ki izvajajo dejavnost v gradbeništvu, razen izvajalci enostavnejših zaključnih gradbenih del (slikopleskarstvo, talne in stenske obloge, štukature, podi,…). V imenik vodij del se morajo vpisati skorajda vsi, tudi fasaderji, krovci, tesarji, železokrivci, inštalaterji, …, skratka vsi, ki imajo pridobljeno obrtno dovoljenje za gradbeno področje.

Skrajni rok za vpis je 31.5.2020 (takrat poteče prehodno obdobje, ki pa velja samo za podjetja, ki so poslovala že pred 1.6.2018), vendar večina investitorjev pričakuje, da je vodja del že vpisan v imenik vodij del, saj zakon velja že od 1.6.2018.

Do 31.5.2020 si izvajalec, ki je posloval že pred 1.6.2018, lahko za vodjo del še vedno najame nekoga zunanjega po (podjemni) pogodbi, po tem datumu pa bo moral biti vodja del redno in polno zaposlen v samem podjetju.

Podjetja ustanovljena po 1.6.2018 morajo izpolnjevati te zahteve v celoti takoj ob pričetku poslovanja.

Pomembno: v imenik vodij del pri OZS, se poleg mojstrov s področja gradenj, lahko vpišejo tudi nosilci obrtnih dejavnosti z gradbenega področja (torej vpis v imenik vodij del za nosilce obrtnih dejavnosti je možen za vse, ki so nosilci na obrtnem dovoljenju, brez preverjanja izobrazbenih pogojev), vendar naj bi takšen vpis veljal samo za izvajanje vzdrževalnih del, ali kot podizvajalce, ko zanje vodenje del prevzame glavni izvajalec. Za izvajanje novogradenj, tudi če gre samo za posamezna dela, pa je potreben vpis na podlagi mojstrskega, delovodskega ali strokovnega izpita.

Za vodenje del na celotnih objektih, pa je, glede na zahtevnost objektov, minimalni pogoj višja oz. visoka izobrazba gradbene smeri (strokovni izpit, vpis v imenik).

Vpisi v imenik vodij del so možni:

-na podlagi mojstrskega izpita se vpišejo na OZS.

-na podlagi delovodskega izpita se vpišejo na GZS.

-na podlagi strokovnega izpita pa je vpis na IZS (Inženirska zbornica Slovenije), kjer zainteresirani tudi opravljajo strokovne izpite, če jih še nimajo.

Strokovni izpit se lahko opravi na podlagi dokončanega izobraževanja za tehnika ali inženirja in na podlagi vsaj 3 let ustreznih delovnih izkušenj pri vodenju gradenj.

POZOR: pripravlja se sprememba Gradbenega zakona, za katerega ni mogoče predvideti kaj bo ta sprememba prinesla. Lahko bodo spremembe vplivale tudi na pogoje vpisa v imenik vodij del, zato je priporočljivo, da se zainteresirani vpišejo pred to spremembo, še posebej to velja za tiste, ki se nameravajo vpisati kot nosilci obrtnih dejavnosti. Upamo tudi, da se bo s to spremembo vsaj malo podaljšalo tudi prehodno obdobje glede vpisa vodij del, pri izvajalcih registriranih pred 1.6.2018.

Vsa morebitna predavanja na temo gradbenih predpisov, se bodo izvajala po sprejetju spremembe, v skladu z dogovorom na sekcijah.