V okviru Obrtno-podjetniške zbornice je ustanovljenih 30 strokovnih sekcij, v katere se člani združujejo glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Namen sekcije je reševanje specifične problematike posamezne dejavnosti, predvsem pa skrb za strokovno izobraževanje v stroki.
Posamezno sekcijo vodi predsednik sekcije s pomočjo članov Upravnega odbora sekcije.

Predstavitev sekcije avtoserviserjev

Ena večjih sekcij na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je sekcija avtoserviserjev, ki združuje in zastopa približno 1.550 članov – samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., d.d., k.d. in ostale). Združuje tiste firme, ki se ukvarjajo vsaj z eno od naslednjih dejavnosti:

  • avtomehaniko,
  • avtoličarstvom, 
  • avtokleparstvom, 
  • avtoelektričarstvom, 
  • vulkanizerstvom, 
  • dejavnost­jo avtopralnic,
  • vleko motornih vozil in nudenja pomoči na cesti,
  • izrabljenimi motornimi vozili (IMV) in pro­dajo rabljenih rezervnih delov.

Sekcijo vodi Upravni odbor, ki ga člani izvolijo izmed sebe vsaka štiri (4) leta.

Delo sekcije in organov sekcije je urejeno z veljavnim POSLOVNIKOM SEKCIJE.

Strokovna dela opravlja sekretar sekcij Igor Pipan.

Več preberite na povezavi https://www.avtoserviser.si/