Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republike Slovenije se:

  1. natančneje določa ukrep glede na obarvanost cone,
  2. dodatno omeji število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter trgovinskih centrih, posameznih trgovinah, bankah, poštah, lekarnah in zavarovalnicah,
  3. začasno določa zaprtje ali omejitve poslovanja v rdeči coni.

Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih ne presega 140 na 100.000 prebivalcev se število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Gostinski obrati v teh regijah lahko delujejo po že ustaljenih pravilih med 6.00 in 22.30.

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja pa se v rdečih regijah (kamor spada tudi Gorenjska), kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, prepoveduje ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in športnih objektih.

1. GOSTINSKA DEJAVNOST in DEJAVNOST NASTANITVENIH OBRATOV

Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30.

V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem.

Glede na različne izjave v medijih smo od pristojnih prejeli odgovor glede začetka uveljavitve ukrepov:
Pomembno je, da ukrepi, ki veljajo za rdeče regije, začnejo veljati en dan po objavi uradnih podatkov o številu okuženih po regijah, ki jih objavi NIJZ (predvidoma bodo podatke objavili jutri). Torej so danes (16.10.2020) gostinski lokali v rdečih regijah še lahko odprti.

Uradno pojasnilo MGRT o veljavnosti:

»Glede začetka veljavnosti ukrepov iz Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada RS sprejela na seji dne 14.10.2020 sporočamo, da navedeni odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava v Uradnem listu bo danes (četrtek 15.10.2020). Torej odlok začne veljati jutri, v petek 16.10.2020.

Vendar odlok določa malo drugačen začetek veljavnosti ukrepov, ki so vezani na »rdeče« regije. Jutri mora namreč NIJZ objaviti uradne podatke o številu okuženih po regijah na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. Te podatke bo potem objavljal najmanj enkrat tedensko. Ukrepi vezani na »rdeče« regije pa začnejo veljati naslednji dan po objavi uradnih podatkov, torej v soboto 17.10.2020 oziroma, če smo bolj natančni od petka 16.10.2020 od polnoči naprej.

Tudi v nadaljevanju se bodo ukrepi za »rdeče« regije uvajali ali sproščali dan po vsakokratni objavi podatkov NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Medtem, ko vsi ostali Ukrepi iz Odloka stopijo v veljavo jutri 16.10.2020.

Dodatna pojasnila dobite na  gp.mnz@gov.si

2. FRIZERSKA IN KOZMETIČNA DEJAVNOST

Z Odlokom se omejuje tudi število strank v rdečih regijah, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih, in sicer na eno stranko v prostoru.

Tako naj bi omejitev ena stranka na prostor, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, začel veljati jutri, 17.10.2020, seveda če danes na NIJZ objavijo okuženost po regijah.

Dodatna pojasnila pristojnih vam pošljemo takoj, ko prejmemo odgovore (posredovali smo vprašanja, kot je na primer, kaj v primeru če ima prostor 80m2 ali 165m2, ali so možne pregrade med strankami, kako ravnati če je v prostoru več s.p.). Sekcija odločno nasprotuje tovrstnemu zaostrovanju ukrepov, saj imajo saloni že ves čas strožje ukrepe, kot vse sosednje države in niso vir okužb. Prav tako menimo, da ne more veljati ta omejitev za vse salone na primer tiste s 80m2 ali 165m2.

Medtem, ko Ukrepi iz Odloka stopijo v veljavo danes 16.10.2020! Pomemben je predvsem UKREP, ki je nov in velja od danes za vse:

– Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

– Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na
področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko«.

Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko, ukrepi pa začnejo veljati en dan po objavi na NIJZ in v Uradnem listu.

 

Povezave na odloke:

– Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 – določa, da je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.
– Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 – prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, razen če ta odlok določa drugače in določa izjeme:
        1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
        2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
        3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
        4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
        5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
        6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
        7. dostop do storitev za nujne primere,
        8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
        9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
        10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
        11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.
– Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi – začasno prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi.

Vir: (OZS, Uradni list)