Vladni strateški svet za debirokratizacijo je predstavil predlog ukrepov na različnih področjih. Na davčnem so predlagani :

 • Po 15 letih imetništva kapitala ni obdavčitve dobička iz kapitala
 • Dobički pri kriptovalutah bi bili obdavčeni 20 %
 • Znižanje davčne stopnje na obresti, dividende in najemnine (vrnitev iz 27,5 na 25 %)
 • Efektivno znižanje obdavčitve najemnin (iz sedaj cca 23 na 17,5%)
 • Pri normiranih s.p. ukinitev razreda do 100.000 prihodkov, znižanje normiranih odhodkov iz 80 na 60 % (efektivna obdavčitev iz 4 na 8 %)
 • Zvišanje dohodninske olajšave iz 3.500 na 4.000 €
 • Uvedba socialne kapice za osebne prejemke nad bruto 6.000 €
 • Za mikro in majhna podjetja bi se izguba lahko pokrivala tudi za nazaj
 • DDPO stopnja bi ostala enaka, torej 19 %
 • Nova aplikacija na FURS za oddajo napovedi dohodkov iz tujine (dividende, obresti), ki bi takoj ob oddaji napovedi tudi izdala obračun davka, ki bi se lahko tudi takoj plačal
 • Ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1000 € od obresti za fizične osebe
 • Uvedba enega plačilnega računa za akontacijo dohodnine in socialne prispevke
 • En datum za plačilo dohodnine in prispevkov za podjetnike (oboje 20. v mesecu)
 • Uvedba enega REK obrazca za vse vrste dohodkov
 • Informativni izračun DDV bi pripravljal FURS na podlagi posredovanih prejetih in izdanih računov
 • Poenostavitev obračunavanja stroškov prevoza na delo in iz dela
 • Izplačila iz družinskih skladov bi bila obdavčena po stopnji 20 %
 • Uvedba 6. dohodninskega razreda s stopnjo 10 % (za davčno osnovo do 1 mio se plača dohodnina 486 tisoč €, nad 1 mio pa 586 tisoč €, kar je 400 tisoč manj kot sedaj
 • Pri DMV ukinitev luksuznega davka
 • Iz dohodnine bi namesto dosedanjih 0,5 % lahko namenili 1 % v dobrodelne namene, prav tako zvišanje % olajšav za donacije pri pravnih osebah in osebah, ki dosegajo dohodke z opravljanjem dejavnosti iz sedanjih 0,3+0,2% na 20 %
 • Ko so pogoji za upokojitev izpolnjeni, avtomatsko preneha delovno razmerje, če bi upokojenec želel še dalje delati, pa se dogovarja z delodajalcem, pri njem lahko potem dela še naprej brez omejitev (prejema polno pokojnino in plačo, od katere plačuje vse prispevke in dohodnino).
 • Vsi prispevki in dohodnina od plač bi se obračunali in plačali v enem znesku
 • Izplačevanje plač v javni upravi bi postopoma prešlo iz 5. na 15. v mesecu
 • Združitev več različnih registrov poslovnih subjektov v enega
 • Poenostavitev poročanja o uspešnosti poslovanja (enkratno poročanje namesto sedaj oddajanja poročil različnim naslovom)
 • Poenostavitev refundiranja bolniških odsotnosti, ureditev dela od doma, poenostavitve čezmejnega dela

www.gov.si