OOZ KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
19.3.2019 od 8.00 do 10.30 ure

Ste dolžni poročati količino embalaže, kaj je potrebno poročati in kakšne evidence morate pri tem voditi?

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo jev lanskem letu prinesla kar nekaj novosti, predvsem za tista podjetja, ki na slovenski trg dajejo manj kot 15 ton embalaže letno, skupaj z embaliranim blagom. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc.

Odgovorili bomo na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali sodite med embalerje (naredite izdelek, ga ovijete s folijo in položite na paleto), v katerih primerih je potrebno poročati za palete (povratne ali nepovratne), zahteve za pridobitelje ali uvoznike embaliranega blaga
(primer: uvozite material v embalaži iz tujine in ga uporabite v svoji obratovalnici oz. delavnici), kako voditi evidence in napisati poročilo…

Obveznost velja za:
– podjetja in samostojne podjetnike, ki dajejo embalažo in servisno embalažo na trg in ne plačujejo okoljske dajatve Fursu
– podjetja in samostojne podjetnike, ki dajejo embalažo prvič v promet v Republiki Sloveniji, to so: embalerji; pridobitelji oz. uvozniki embaliranega blaga ter proizvajalci, uvozniki in pridobitelji servisne embalaže, ki prvič uporabijo ali dajo servisno embalažo na trg v Republiki Sloveniji.

Spodnjih količinskih izjem ni, zato poročanje velja za vso embalažo, tudi za zelo nizke količine!
Na seminarju bomo razjasnili pojme:
– embalaža in servisna embalaža in katere so obveznosti za podjetja in samostojne podjetnike, ki bodisi proizvajajo embalažo in servisno embalažo v RS bodisi embalažo, servisno embalažo oziroma embalirano blago pridobivajo / uvozijo iz tujine, ga dajejo prvič v promet v RS in so njegovi končni uporabniki – poročanje do 31.3.2019.
– odpadek in katere so obveznosti povzročiteljev odpadkov, kakšno dokumentacijo moramo imeti in kako pripraviti letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo leto 2018, ki ga je ravno tako potrebno oddati najkasneje do 31.3.2019.;
Aktualno (glede odpadkov) pri: avtoserviserjih(odpadna olja, oljni filtri, odpadne krpe, …), lesarjih (odpadni filtri), kovinarjih (odpadna olja, emulzije, kovinski ostružki), tiskarjih, parketarjih (odpadne krpe, …)   

Zadnji rok za poročanje o količinah embalaže, dane v promet v letu 2018, je 31.3.2019! 

Na seminarju bodo podani odgovori na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi (navajamo nekaj primerov):
– od tega ali morda tudi vi sodite med embalerje (naredite izdelek, ga zaščitite z embalažo in prodate v Sloveniji),
– kako je pri uvozu izdelkov iz drugih držav (za nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo),
– kaj velja za proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže,
– kaj velja za uporabo plastičnih vrečk na svojih prodajnih mestih ….

Podrobnejša vsebina strokovnega izobraževanja:
– Obveznosti  embalerjev izdelkov (uporaba folije, kartona, palet in druge embalaže za dajanje izdelkov na trg v RS)
– Obveznosti pri uvozu izdelkov iz drugih držav
– Praktični primeri iz dejavnosti (kdaj je paleta embalaža, kdo poroča o
tem …)
– Obveznost in postopek registracije na Agenciji RS za okolje
– Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)
– Priprava poročila o embalaži
– Vprašanja udeležencev, ki jih lahko posredujete po e-pošti še pred izobraževanjem  

Datum izobraževanja:19. marec 2019, od 8:00 do predvideno 10:30 ure
na OOZ KRANJ, Csta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Predavateljica:
mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., IVD Maribor


Kotizacija:
-člani s poravnano članarino 12,20 EUR (končna cena);

-zaposleni pri članih s poravnano članarino: 12,20 EUR(končna cena);
-ostali udeleženci 61,00 EUR/osebo (končna cena).


Prijave zbiramo do 15. marca 2019:
spletna prijavnica http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001P1a5uUAB

Dodatne informacije dobite na telefonski 031/365-842 OOZ TRŽIČ .