Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je na svoji izredni seji podal predlog županu, da izda neobvezujoč poziv lastnikom poslovnih prostorov oziroma najemodajalcem, da za čas trajanja ukrepov, ko najemniki niso mogli poslovati, prilagodijo najemnino.

Spoštovani,

zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 in številnih preventivnih ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja širjenja virusa, so tako obrtniki kot mnoga podjetja morali prenehati z izvajanjem svojih dejavnosti in pri tem utrpeli velike finančne posledice.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je na svoji izredni seji podal predlog županu, da izda neobvezujoč poziv lastnikom poslovnih prostorov oziroma najemodajalcem, da za čas trajanja ukrepov, ko najemniki niso mogli poslovati, prilagodijo najemnino.

Eden izmed že sprejetih ukrepov Občine Tržič je, da bodo najemniki občinskih lokalov, za čas zaprtja, oproščeni plačila najemnin.

V ta namen pozivamo in prosimo lastnike poslovnih prostorov na območju občine Tržič, da svojim najemnikom, v kolikor je le možno, oprostijo ali vsaj delno oprostijo plačilo najemnine oz. naj jim na drug način olajšajo plačilo obveznosti, za čas, ko svoje dejavnosti niso mogli opravljati.

Na ta način bi v teh izrednih razmerah veliko pripomogli k omilitvi poslovnih in finančnih posledic, ki jih je podjetnikom in obrtnikom povzročila trenutna situacija.

mag. Borut Sajovic,
župan Občine Tržič