Objavljeni obrazci.

Občina Tržič bo na podlagi Sklepa št. 844-30/2023-18-DGZR  z dne 10. 8. 2023, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno ponedeljka 11. 9. 2023 do 14. ure (prejemna teorija; obrazec mora biti dostavljen na Občino Tržič kot določeno v nadaljevanju), zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije dne 4. 8 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).

Vloge s fotodokumentacijo se oddajajo na predpisanih obrazcih:

Izpolnjene obrazce  se  odda oziroma pošlje:

  • v sprejemni pisarni Občine Tržič v času uradnih ur;
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@trzic.si;
  • po pošti na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Obrazci so na razpolago na spletni strani Občina Tržič (www.trzic.si) ali v sprejemni pisarni  Občine Tržič.

Pristojni občinski komisiji  ocenjujeta škodo na kmetijskih zemljiščih (OBR 1) in na stavbah/objektih (OBR 3, OBR 4 in OBR 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: Občina Tržič