V prejšnjem tednu je OOZ Tržič na korespondenčni seji UO zbornice  sprejela sklep o pobudi Občine Tržič o pomoči gospodarstvu v občini, vezano na čas epidemije oziroma blaženje t.i. korona krize. V omenjeni pobudi Občina Tržič prosi za aktivno sodelovanje in predloge tržiških obrtnikov in podjetnikov. Osnovo za pomoč Občina Tržič utemeljuje z ukinitvijo razpisa za spodbujanje gospodarstva, ki je namenjen spodbujanju sejemskih aktivnosti in sobodajalstva, da se bodo sredstva namenila nujnim ukrepom blaženja krize, oziroma se sredstva prerazporedijo po ustreznem ključu na osnovi predlogov. OOZ Tržič se je na pobudo odzvala s predlogom o delni oprostitvi plačila NUSZ  (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč) tržiškim obrtnikom in podjetnikom, ki jih je kriza najbolj prizadela. Naša zbornica se je na pobudo odzvala takoj po sprejemu drugega svežnja ukrepov, saj se državna pomoč in pomoč Občine Tržič ne smeta podvajati. Oprostitev plačila bi bila vezana predvsem na poslovne subjekte, ki so bili v času uradne epidemije podvrženi delni ali polni prepovedi svojega poslovanja (gostinci, tehnične trgovine, frizerji, kozmetični saloni…).

Naša zbornica  se zaveda, da je NUSZ podrejen državnemu Zakonu o stavbnih zemljiščih še iz leta 1984, vendar imajo občine pri tem eno glavnih vlog  pri pripravi podatkov ter višini nadomestila. To razliko bi Občina Tržič lahko zagotovo nadomestila s prerazporeditvijo sredstev, namenjenih letošnjim gospodarskim spodbudam v občini. Upamo, da bo Občina Tržič na svoji seji potrdila naš predlog in tako omogočila najbolj prizadetim obrtnikom in podjetnikom preživetje.