ZRSZ obvešča, da je od 1. julija na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo.

Delodajalci oddajo končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki so ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).

ZRSZ delodajalce poziva k oddaji končnega poročila na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi so imeli priznano pravico do povračila nadomestila v času med 13.3.2020 in 31.5.2020.

(Vir: ZRSZ, Jasmina Malnar Molek – svetovalka OZS)