Tržiški obrtniki so se s pričetkom leta  2021 odzvali na odločitev vodstva doma Petra Uzarja o izvedbi adaptacij dotrajanih kopalnic za potrebe stanovalcev doma. V času vladnih ukrepov o prehajanju občinskih in regijskih meja je vodstvo doma modro in smotrno k sodelovanju  povabilo lokalne obrtnike in podjetnike,  ki so s svojim znanjem, kvaliteto in hitrim odzivom poskrbeli, da imajo stanovalci doma primerne pogoje za kakovostno bivanje.

 

Podoben pristop imajo tržiški obrtniki tudi v zdravstvenem domu Tržič. Tudi tam je zlasti v zadnjem letu pomemben hiter odziv,  kvalitetna ter zanesljiva storitev zlasti pri tekočem vzdrževanju doma. Velik pomen pa ima tudi sprotno prilagajanje doma ukrepom za zajezitev Covid-19 kot postavitve ter opremljanje zunanjih covid zabojnikov, sprotno prilagajanje ambulant in ostalih prostorov v smislu izdelave in vgradnje  opreme, vzdrževanja vodovoda in ogrevanja, izvedbe elektro ter računalniških komunikacij. Tudi tukaj je vodstvo zdravstvenega doma Tržič ocenilo, da so tržiški obrtniki  kvalitetni ter zaupanja vredni poslovni subjekti in jim, kadar je le možno daje prednost.

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Tržič  pozdravljamo odločitve vodstev zavodov, podjetij ter posameznikov, da se obračajo na domače, lokalne obrtnike. Na ta način je delo opravljeno hitreje, obrtniki različnih poklicev se lahko sami med seboj dogovorijo o primernem terminskem načrtu  izvedbe ter nenazadnje skrbijo za nemoteno tekoče vzdrževanje, saj je skupni odzivni čas obrtnikov  zaradi lokalne naravnanosti lahko zelo kratek in v skupno zadovoljstvo vseh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrtna zbornica Tržič v letošnjem letu pripravlja projekt s pomenljivim naslovom :  »K’ tržiš’k majster pride, vse svab’ odide«. S projektom želi zbornica vzpodbuditi tako podjetja kot posameznike v lokalnem okolju občine Tržič, da za izvedbo obrtniških del in storitev izberejo domače, tržiške obrtnike, kateri  so člani velike družine Obrtne zbornice Slovenije, katera združuje skoraj 25.000  obrtnikov po vsej Sloveniji. Tako bo zbornica uredila in pripravila spletni ter tiskani vodnik tržiških obrtnikov po posameznih vejah storitev. Prav tako bo mogoče preko telefonskega klica ali E-pošte pridobiti informacijo o ponudnikih storitev. Zlasti bo poudarek na informiranju občanov, kateri težje dostopajo do kakovostne informacije o iskanem ponudniku storitev. Vsi člani Območne obrtne zbornice Tržič delujejo po pravilih poštene poslovne etike in komunikacije ter s tem zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno izvedbo storitve.

Območna obrtna zbornica Tržič je prepričana, da bo s tem projektom znova dokazala, da so njeni člani res obrtniki »majstri«, kateri občanom prinesejo zaupanje in nasmeh.