S 1. septembrom 2022 je zaživela enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD), ki se istočasno pošilja na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S tem se je ukinil dosedanji papirni obrazec ER-8.

Delodajalec vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo odda lahko le še preko portala SPOT:

• delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času,
• na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca,
• vpisani podatki bodo posredovani na IRSD in ZZZS,
• če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika),
• ZZZS bo podatke in podatke zdravnika posredoval Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Za podrobnejšo predstavitev novosti pri prijavljanju nezgod pri delu po Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu za vas pripravljamo webinar z naslednjo vsebino:

− predstavitev novosti pri prijavljanju nezgod pri delu po novem Pravilniku o prijavi nezgode in poškodbe pri delu
− obveznosti delodajalca in samozaposlenih oseb pri pojavu nezgode pri delu
− izpolnjevanje potrebne dokumentacije in morebitni preklici prijav
− interna dokumentacija v primeru pojava nezgod (raziskava dogodka, izjave poškodovanih oseb izjave prič)
− potrebni ukrepi v podjetju po nastanku nezgode
− vprašanja udeležencev. 

Za prijavo nezgod morajo odgovorne osebe v podjetjih v ta namen predhodno urediti potrebne postopke (digitalna potrdila, morebitna pooblastila).

Predavateljica:
mag. Katarina Železnik Logar, dipl. san. inž., vodja poslovne enote Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor.

Kotizacija:
• za člane OOZ Jesenice, Domžale, Kranj, Kamnik, Radovljica, Škofja Loka in Tržič – brezplačno

• za člane OOZ – 36,60 eur (DDV je vključen)

• za ostale udeležence – 61,00 eur (DDV je vključen).

Prijave – spletna prijava

V primeru premalo prijav si pridržujemo pravico do odpovedi webinarja, o čemer bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Lepo vabljeni!