JAVNI  POZIV ZA BREZPLAČNO DODELITEV ZAŠČITNIH MASK DODELITEV

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask.

Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

Pred oddajo vloge si natančno preberite vsebino javnega razpisa.  Vloge se oddajo elektronsko na www.ozs.si/maske

Nekaj poudarkov:

 • prijava bo odprta od srede 4. 11. do nedelje 15. 11.,
 • prijava je zelo enostavna, subjekt vpiše davčno število in se mu podatki napolnijo, tudi z OOZ in statistično regijo ter ali je član ali ni. Dejansko vpiše le število zaposlenih (nabor je možen od 1-4) in obkljuka, da izpolnjuje pogoje, vpiše GSM in e-pošto.
 • na spletni strani www.ozs.si je poseben zavihek MASKE, kjer bo javni poziv podjetnikov in prijavnica,
 • do 15. 11. se bodo zbirale ELEKTRONSKE prijave,
 • število mask: 150 na zaposlenega
 • sledi preverjanje števila zaposlenih na ZZZS in za preverbo de minimisa na MF,
 •  upravičenec bo prevzel zaščitne maske na pristojni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ)
 •  ob prevzemu bo prevzemnik podpisal potrdilo o prevzemu
 • prevzemniki bodo lahko   poleg lastnikov/zastopnikov tudi zaposleni /s pooblastilom,
 • popoldanski s.p.ji do mask niso upravičeni,
 • če upravičenec ne bo prišel po paket v roku, se šteje, da je od prijave odstopil,
 • v prijavnico se bo vpisovalo število zaposlenih na dan 24. 10. (dan uveljavitve PKP5), gre za podatke ZZZS,
 • samozaposleni šteje za enega zaposlenega, zato ima poleg sebe lahko še 3 zaposlene,
 • v primeru prevelikega števila prijav štejejo prej prijavljeni,
 • prijavitelje bodo o tem, da lahko pridejo po maske, kdaj in kam, obveščale OOZ,
 • vrednost enega paketka mask (50 kom) je 26 EUR. gre za državno pomoč. DDV bo plačan iz proračunske rezerve.