Po točno enem letu od uveljavitve Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, ki sta ga sklenila Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja SAZOR GIZ k.o. (»SAZOR«) in Gospodarska zbornica Slovenije (»Skupni sporazum«) smo vendarle dočakali pojasnilo Urada za intelektualno lastnino (»URSIL«), ki izvaja nadzor nad kolektivnimi organizacijami in s tem tudi nad SAZOR-jem.

Kot razvidno iz spodaj citiranega dela pojasnila, se je URSIL postavil na stališče, da obveznost plačila honorarja (tj. nadomestil, ki jih določa Skupni sporazum) nastane le in zgolj v primeru, ko podjetje (kateri subjekti se štejejo za podjetja je navedeno v 2. členu Skupnega sporazuma) dejansko uporablja avtorska dela, ki sodijo v varovani repertoar SAZOR-ja, pri čemer dejansko posedovanje multifunkcijske naprave brez hkratne uporabe avtorskega dela podjetja ne zavezuje k plačilu:

»Obveznost plačila nadomestila za fotokopiranje nastane z dejansko uporabo (fotokopiranjem) avtorskopravno varovanega dela. Če se avtorskopravno varovana dela ne fotokopirajo, obveznost plačila avtorskega honorarja ne nastane in določbe Skupnega sporazuma za te primere ne veljajo. Po mnenju Urada za intelektualno lastnino zato zgolj posedovanje fotokopirne naprave, kadar avtorskopravno varovano delo ni uporabljeno, ne zavezuje k plačevanju nadomestila

Celotno besedilo pojasnila URSIL je dostopno tu: https://www.gov.si/novice/2022-12-27-skupni-sporazum-sklenjen-med-sazor-giz-k-o-in-gospodarsko-zbornico-slovenije/

Vendar pozor: Navedeno mnenje URSIL ni zavezujoče za sodišča v konkretnih sodnih postopkih, saj je URSIL organ izvršilne veje oblasti. Sodišča so prosta pri presoji veljavnosti pravnih aktov in bi se lahko v konkretnem sodnem postopku zgodilo, da bi sodišče vprašanje veljavnosti Skupnega sporazuma v primerih, ko podjetje ne uporablja avtorskih del iz varovanega repertoarja SAZOR, vendarle drugače ocenilo in presodilo, da je Skupni sporazum zavezujoč tudi v teh primerih.

(Vir: Svetovalni center OZS)