V sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije za vas organiziramo webinar z naslovom »Kako voditi in hraniti kadrovske evidence”, ki bo preko spleta potekal v četrtek, 13.10.2022 med 9.00 in 11.00 uro.

Predavala bo Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica ZDOPS. Webinar bo trajal cca. 2 šolski uri. Za člane OOZ Radovljica, Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka in Tržič je webinar brezplačen, za ostale udeležence znaša 50,00 EUR z DDV. Predhodna prijava na seminar je obvezna.

Vsebina seminarja:

1.obvezne kadrovske evidence:
– Evidenca o zaposlenih delavcih
– Evidenca o stroških dela
– Evidenca o izrabi delovnega časa
– Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

2. personalna (osebna) mapa delavca
3. način vodenja kadrovskih evidenc
4. kraj hrambe kadrovskih evidenc
5. čas hrambe kadrovskih evidenc
6. prekrški pri vodenju kadrovskih evidenc
7. kako postopati v primeru prenehanja delodajalca
8. vlaganje prijav v socialna zavarovanja
9. diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljica:

Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Webinar bo trajal cca. 2 šolski uri. Med in po predavanju boste predavateljici lahko zastavili vprašanja. Gradivo boste prijavljeni prejeli dan pred dogodkom na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Cena:
– za člane OOZ Radovljica, Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka in Tržič – brezplačno
– za ostale udeležence – 50,00 EUR z DDV.

Obvezna je predhodna prijava na povezavi