S 1.1.2024 so se pričela uporabljati nova pravila pomembna za napotovanje na delo v tujino, ki jih je v našo zakonodajo prinesel novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Bistveni novosti, ki ju za slovenske delodajalce (tudi samozaposlene), ki čezmejno izvajajo storitve v drugih državah članicah EU, prinaša novi ZČmIS-1, se nanašata na pogoje, ki jih morajo delodajalci/samozaposleni izpolnjevati za pridobitev potrdil A1 (pogoji se po novem preverjajo tudi v nekaterih primerih izdaje potrdila A1 po t.i. 13. členu Uredbe 883/2004, poleg tega pa so nekateri »stari« pogoji tudi spremenjeni) in na pravila določanja osnove za obračun prispevkov za socialno varnost.

Poleg teh dveh večjih sprememb, pa je novi ZČmIS-1 nekaj sprememb prinesel tudi v drugih deli »starega« zakona. Poleg novega ZČmIS-1, je manjše novosti pri napotovanju delavcev na delo v tujino, uzakonila tudi zadnja novela ZDR-1D.

Na seminarju si bomo pogledali spremembe vezane na čezmejno izvajanje storitev, na hitro bomo ponovili davčna pravila, ki se s 1.1.2024 niso spremenila, na koncu pa pogledali še razliko pri obračunu plače, vezano na spremembo osnove za obračun prispevkov za socialna zavarovanja.

Vsebina:

  1. Delovno pravo:
  • spremembe, ki ji prinaša ZDR-1D
  1. Socialna zavarovanja:
  • novi ZČmIS-1
  • pregled sprememb, ki jih prinaša novi ZČmIS-1
  • sprememba določanja osnove za obvezna zavarovanja
  1. Davčni vidik:
  • povračila stroškov in davčna obravnava
  • posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh-2
  1. Prikaz obračuna plače in poročanje na REK-O obrazcu

Za člane OOZ gorenjske je seminar brezplačen. Za ostale OOZ 97,60 €, za ostale 168,36€ .

Rok za prijavo je 26.01.2024.

Dodatne informacije dobite na 031 365 842 OOZ Tržič.

https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0NAb000000YXupMAG