Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlitev dolgotrajno brezposelnih. Ponuja jim 12 mesečnih izplačil po 700 evrov, prednost pa ima zaposlovanje oseb, ki so starejše od 50 let ali prejemajo denarno socialno pomoč. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas.

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobite mesečno subvencijo v višini 700 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, prijavljenih v naši evidenci dve leti ali več. Delovno razmerje sklenete za določen čas enega leta ali za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega.

Subvencijo za zaposlitev 
Izplačevanje 12 mesecev:

  • po 700 EUR na mesec za polni delovni čas,
  • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Delovno razmerje
Za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom.

Zaposlitev kandidatov
Brezposelni, ki so 2 leti ali več prijavljeni v evidenci ZRSZ.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Od 8. 3. 2023 do porabe sredstev,
najdlje do 31. 7. 2023.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Objava povabila
3. 3. 2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
3,5 milijona EUR

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Število vključitev
Okvirno 420 dolgotrajno brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

 

Vir: ZRSZ